BSG Gruppen AB

Vi ser till att allt funkar, innan olyckan inträffar

om oss

Noggrannhet och kvalité.

BSG Gruppen bildades 2019. Med inriktning på besiktning av brandskyddsutrustning. Främst inom brandlarm, sprinkler och gassläcksystem.

Företaget är av Svensk Brand och Säkerhets Certifiering AB (SBSC) certifierad att utföra leverans- och revisionsbesiktningar av brandskyddsanordningar som t.ex. brandlarm och sprinkler.

Tjänster

Viktiga tjänster för dig och ditt företag.

Vi utför Revisionsbesiktningar.

Revisionsbesiktning

Vi utför Leveransbesiktningar.

Leveransbesiktning

Entreprenad besiktningar inom brandlarm, sprinkler och gassläcksystem mm.

Entreprenadbesiktning

Vi utför kapacitetsprov

Kapacitetsprov

Konsultation, utredningar, anbudsgranskning och rambeskrivning gällande sprinkler, brandlarm och gassläcksystem.

Konsultuppdrag