BSG Gruppen AB

Det är bättre att vara efterklok i förväg.

 VI FINNS TILL FÖR DIN SKULL.

BSG Gruppen AB startade 2019, där förkortningen BSG står för Brandlarm, Sprinkler och Gassläcksystem. Våra besiktningsmän är certifierade av SBSC och besiktar allt inom brandlarm, sprinkler, gassläck, UTM, vattendimma högtryck samt trycksatta stigarledningar, över hela Sverige.

Företaget är av Svensk Brand och Säkerhets Certifiering AB (SBSC) certifierad att utföra leverans- och revisionsbesiktningar av samtliga typer av brandskyddsanordningar.

Vad erbjuder vi för tjänster?

Vi har stor erfarenhet av att utföra årliga revisionsbesiktningar av brandlarm, UTM, sprinkler och gassläckanläggningar. Provningarna har alltid högsta prioritet.

Revisionsbesiktning

Vi utför självklart leveransbesiktning av brandlarm, UTM, sprinkler, gassläcksystem mm. om kriterierna är uppfyllda för detta.

Leveransbesiktning

Vi har många års erfarenhet av entreprenadbesiktningar inom brandlarm, UTM, sprinkler, gassläcksystem mm. Vi samarbetar framgångsrikt med erfarna besiktningsgrupper.

Entreprenadbesiktning

Vi utför kontroller av alla sorters vattenkällor. Vi har egen specialutrustning i de flesta fall.

Vi har gedigen erfarenhet av trycksatta stigarledningar med sina pumpanordningar i höga hus.

Vi utför även invändig bassänginspektion med vår robot. 

Kapacitetsprov

Vi kan hjälpa dig med konsultation, utredning eller tredjepartsgranskning gällande sprinkler, brandlarm, UTM, gassläcksystem eller vattendimma högtryck.

Vi utbildar anläggningsskötare för brandlarm eller sprinkler. Antingen är vi hos dig på din anläggning eller så tar vi teoridelen i våra fina konferenslokaler i Kungsängen.

Konsultuppdrag