Kapacitetsprov

Följande typer av kapacitetsprov kan utföras:
Förberedande kapacitetsprov. Om allmän vattenledning avses användas som vattentillopp ska vattenavtappningsprov göras för att se om den kan leverera erforderligt tryck och flöde, antingen direkt eller med tryckförhöjningspump.
• Fullständigt kapacitetsprov ska visa om tryck och flöde vid avtappningen uppfyller reglernas krav.


Följande behörighet gäller för utförandet av kapacitetsprov:
• Förberedande kapacitetsprov kan utföras av anläggarfirma eller besiktningsman.
• Fullständigt kapacitetsprov ska utföras av anläggarfirma eller besiktningsman.
Anläggarfirma och besiktningsfirma kan utföra prover med egen eller extern personal.

Not. Huvudmannen för allmän vattenledning ska alltid kontaktas före kapacitetsprov. Särskilda villkor för deltagande vid provning kan finnas.