bsg gruppen ab

VÅRA TJÄNSTER

Detta kan vi erbjuda dig

Läs mer om vad vi gör och hur vi kan hjälpa dig genom att klicka på bilderna

Vi har stor erfarenhet av att utföra årliga revisionsbesiktningar av  brandlarm, UTM, sprinkler och gassläckanläggningar. Provningarna har alltid högsta prioritet.

Revisionsbesiktning

Vi utför självklart leveransbesiktning av brandlarm, UTM, sprinkler, gassläcksystem mm. om kriterierna är uppfyllda för detta.

Leveransbesiktning

Vi har många års erfarenhet av entreprenadbesiktningar inom brandlarm, UTM, sprinkler, gassläcksystem mm. Vi samarbetar framgångsrikt med erfarna besiktningsgrupper.

Entreprenadbesiktning

Vi utför kontroller av alla sorters vattenkällor. Vi har egen specialutrustning i de flesta fall.

Vi har gedigen erfarenhet av trycksatta stigarledningar med sina pumpanordningar i höga hus.

Vi utför även invändig bassänginspektion med vår robot. 

Kapacitetsprov

Vi kan hjälpa dig med konsultation, utredning eller tredjepartsgranskning gällande sprinkler, brandlarm, UTM, gassläcksystem eller vattendimma högtryck.

Vi utbildar anläggningsskötare för brandlarm, sprinkler eller gassläck. Antingen är vi hos dig på din anläggning eller så tar vi teoridelen i våra konferenslokaler i Kungsängen.

Konsultuppdrag